Ailenin yýllar boyunca topladýðý ilginç antika ve sanat eserleri ile dekore edilmiþ olan restoran tüm gün hizmet vermektedir.

Sularýn derinliklerinden çýkarýlmýþ amforalar, harika deniz kabuklarý, Osmanlý zamanýndan yol parçalarý... Her biri paylaþmaktan keyif alacaðýmýz hikâyelere sahip…

Yerel organik mahsüllerle güzelce hazýrlanan taze yemeklerimiz sayesinde çok sayýda misafirimiz otelimize her yýl gelmektedir.

Kahvaltý deniz kenarýnda yer alan restoranýmýzda açýk büfe olarak ve geleneksel ev yapýmý öðle yemeðimiz ise hergün saat 13:00’de servis edilmektedir.

Yüksek sezonda ortalama zengin meze seçenekleri (ortalama on çeþitten oluþan baþlangýçlar), ev yapýmý günlük çorba, salata çeþitleri, zengin ana yemek seçenekleri ile mevsimlik meyve ve tatlý seçeneklerimiz her akþam açýk büfe olarak servis edilir.

Daha hafif yemek tercih edenler için Alacarte menümüz bulunmaktadýr.

Restoranýmýz nefis yemekleriyle Türk Mutfaðý’nýn tadýna varmak isteyenler için harika bir tercih!

 

© 2014. Mandalya Hotel All Rights Reserved.